Norsk Innredning AS er opprettet av innredningsentreprenørene Innomhus AS i Bergen og Stavanger, Byggmontering Møre AS i Ålesund, Bygginnredning AS i Sandefjord, GHV Montasje AS i Kristiansand og Arendal og Tøftum Innredning AS på Gjøvik.

Våre selskaper er ledende aktører innen systeminnredning i våre distrikter. Vi utfører jobber i både nybygg og eksisterende bygg og påtar oss gjerne komplette rehabiliteringsarbeider i alle typer næringsbygg.

Sammen dekker vi geografisk Sør – Norge, og har utarbeidet en felles og ensartet metode for innredning av næringsbygg. Våre løsninger baseres på de samme leverandører og produkter slik at kunder vil finne et stort likhetstrekk i utvikling,

I fortsettelsen på vår web-side, har vi anskueliggjort vår metode for planlegging, løsninger og utførelse av prosjekter i næringsbygg for offentlige og private kunder.

Vi er etablert i de viktigste tettstedene i Sør-Norge. Dette gir kunder med tilsvarende utstrekning mulighet å forholde seg til en felles partner, noe som igjen gir enklere kommunikasjon og bedre styring i prosjekter der rammevtale er basis.

Ta kontakt for en mer utførlig presentasjon av våre tjenester.

Kontaktperson for kjedebedrifter:
Gunnar Størksen
Mobil: 48019250
Mail: gunnar.stoerksen@norskinnredning.no

Veien til vellykket innredning

9DESIGN er vår metode for planlegging, løsninger og utførelse av prosjekter i næringsbygg og offentlige bygg.
9DESIGN gir oversikt i en kompleks byggeprosess og sikrer gjennomtenkte og helhetlige løsninger.

Oversikt i byggeprosessen

9DESIGN samler kunnskap og setter planlegging, løsning og utførelse inn i en metodisk og helhetlig sammenheng for å skape vellykket innredning for våre kunder.

Planlegging ikon

Planlegging

Avklaring

Avklaring av bruker behov, funksjonell, bygningsfysisk og bygningsteknisk analyse sikrer riktig grunnlag for videre planlegging.

Prosjekteringsvalg

Valg av ekstern eller intern prosjektering.

Prosjektering

Kunnskap satt i system sammen med gjennomarbeidede metoder sikrer gode valg og kvalitet i prosjektering.

Løsning ikon

Løsning

Løsningsmetode

Løsningsprinsipper og konsepter satt i system gir gode og riktige løsningsvalg, produkt- og materialvalg.

Produktvalg

Produkter fra anerkjente leverandører sikrer gode løsninger, kvalitet og leveringsdyktighet i bygge- og driftsfase.

Tverrfaglig koordinering

God tverrfaglig koordinering sikrer kvalitet, brukbarhet og bedrer effektivitet i byggefasen.

Utførelse ikon

Utførelse

Kalkyle-kontrakt

En ryddig avtale forebygger konflikter i byggeprosessen.

Bygging

Felles system for logistikk, montasje, HMS og renhold forebygger feil og yrkesskader og hever trivselen på arbeidsplassen.

Service

Eget system for service og oppfølging sikrer vellykket drift i byggets bruksfase.

Kunnskap og løsninger satt i system

Ulike bygningstyper og funksjoner som kontor, undervisning, helse etc har ulike krav og forutsetninger og krever ulike løsninger. Hvert bygg er inndelt i soner med ulik bruk. Den enkelte sone har ulik “levetid” og krever ulike løsninger, materialer og overflater. Gjennom 9DESIGN ivaretas byggeprosjektenes ulike behov.

Løsningsprinsipper

9DESIGN bruker ulike Løsningsprinsipper når næringsbygg planlegges. De enkelte prinsippene brukes hver for seg eller sammen for å tilfredsstille ulike tekniske og funksjonelle forutsetninger og krav i et prosjekt.
Hvilket prinsipp som brukes avhenger av hvilket bygg/funksjon samt i hvilken sone og rom en befinner seg i.

Noen eksempler på Løsningsprinsipper er 9DESIGN Vegg-Himling og 9DESIGN Landskap.

Løsningsprinsipper illustrasjonLøsningsprinsipper illustrasjon

Løsningskonsepter

Vi tar for oss ulike soner og rom i våre Løsningskonsepter. I disse konseptene omtaler vi hvilke funksjonelle og bygningstekniske og bygningsfysiske forutsetninger og krav som gjelder for det aktuelle området. Videre viser vi til hvilke 9DESIGN Løsninger som anbefales benyttet.

Noen eksempler på Løsningskonsepter er 9DESIGN Møterom og 9DESIGN Stillerom.

Løsningskonsepter illustrasjonLøsningskonsepter illustrasjon

Løsningsprodukter

Vi velger våre fysiske produkter fra anerkjente leverandører og samarbeidspartnere med etablerte og gode systemer for kvalitet, miljø, logistikk . Vi bruker våre leverandørers kompetanse og kunnskap til sammen å skape gode, effektive, konkurransedyktige og miljøpositive 9DESIGN Løsninger.

Noen eksempler på Produkter er 9DESIGN Veggprodukter og 9DESIGN Himlingsprodukter.

Løsningsprodukter illustrasjonLøsningsprodukter illustrasjon

Norsk Innredning

9DESIGN er resultatet av samarbeid mellom et nettverk av norske entrepenører som spesialiserer seg på innredning av nærings- og offentlige bygg. Samarbeidet sikrer kjennskap til ditt lokale marked og konkurransedyktige priser gjennom felles storinnkjøp.

Bygg Montering Møre AS

Bingsa Industriområde
6019 Ålesund
70 17 87 50

Innomhus AS

Wernersholmvegen 49
5232 Paradis
55 57 15 00

GHV Montasje AS

Kjerrheia 45
4621 Kristiansand
38 01 55 90

Tøftum Innredning AS

Postboks 317
2803 Gjøvik
61 18 78 50

Bygginnredning AS

Skolmar 25
3232 Sandefjord
33 48 73 20